Wat is supervisie?

Bij het woord supervisie zullen velen direct denken aan controleren, besturen of beheersen. De associatie met deze begrippen is heel begrijpelijk. Zoek je het woord op in een woordenboek, dan vind je omschrijvingen als ‘leidinggevend toezicht’ (b.v. Van Dale). En in de Engelse taal, die overal rondom aanwezig is, wordt bijvoorbeeld het woord supervisor vaak gebruikt in de betekenis van baas, chef, leidinggevende. Het woord supervisie is een samenstelling van twee oorspronkelijk Latijnse woorden: het voorzetsel super, dat ‘over’ of ‘boven’ betekent, en visie, dat ‘blik’ of ‘zicht’ betekent. In een letterlijke vertaling betekent de samenstelling supervisie dus zoiets als ‘overzicht’ of anders gezegd: het ‘over – ‘zien’ of ‘over – heen – kijken’. Waar het hier, en in mijn praktijk, om gaat, is niet primair controle of besturing.