Ki-Anne  
 
 
 Ki-Anne: praktijk voor supervisie en shiatsu te Amsterdam

praktijk voor supervisie en Zen-shiatsu te Amsterdam


> ga naar shiatsu en maak een afspraak of neem contact met ons op voor nadere informatie


Ki-Anne biedt twee soorten diensten aan: supervisie en zen-shiatsu. Wanneer je op de betreffende tabbladen klikt, vind je enige informatie over wat supervisie en shiatsu inhouden en op welke manier Ki-Anne op deze terreinen een rol speelt.

Supervisie en shiatsu hebben op het eerste oog niets met elkaar te maken. En toch komen ze in het bedrijf verre van toevallig samen. Bij zowel supervisie als shiatsu speelt persoonlijk contact namelijk een cruciale rol.

Bij supervisie is er op geen enkele manier sprake van fysiek contact. Het gaat hier om een specifieke wijze van begeleiding van professionals in een werkomgeving. Shiatsu daarentegen is een bijzondere vorm van drukpuntmassage waar iedereen baat bij kan hebben.

Zowel supervisie als shiatsu zijn erop gericht om iedereen die zich hiervoor aanmeldt, zich beter te laten voelen en beter te functioneren. Onze supervisietrajecten beogen onze cliënten te helpen zich beter bewust te laten worden van hun handelen en hen te leren op een bevredigende wijze beslissingen te nemen, waardoor hun effectiviteit toe- en persoonlijke, werkgerelateerde stress afneemt. Het ondergaan van een of meer shiatsubehandelingen kan eraan bijdragen dat cliënten ervaren dat ze beter in balans komen, wat tot vermindering van diverse fysieke en mentale klachten leidt.

+